OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının  06.03.2021 tarihinde saat 14.00’da derneğimizin genel merkezinde gerçekleştirilmesine, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13.03.2021 tarihinde aynı yer,saat ve gündemde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Gündem:

1)Açılış ve yoklama

2)Divan heyetinin oluşturulması

3)Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması

4)Seçimler

5)Öneri gelmesi durumunda tüzük değişikliğinin görüşülmesi

6)Dilek ve temenniler

7)Kapanış

Genç Diş Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu

Makaleye Yorum Yap