Diş Hekimliği son yıllarda birlik olma eksikliğini ne yazık ki ciddi boyutlarda hissedilmektedir. Birlik olmak yaşanılan sorunların çözümü için en temel gerekliliktir. Mesleki birlik ve beraberlik bilincine öğrencilik yıllarında erişmek gelecekte mesleğimiz için büyük önem arz etmektedir. Öğrencilik yıllarında meslektaşlarımızı bir araya getirebilecek bağımsız bir yapının bulunmaması bir araya gelmemizin en büyük nedeniydi. Biz öğrenciler olarak daha büyük sorumlulukların bilincinde olmak ve birlik olmak için daha erken adımlar atmak istedik.

Sizlerde bağışlarınızla diş hekimliği öğrencilerinin birlik olmasına destek olabilirsiniz.

Genç Diş Hekimliği Derneği 
Resmi Hesap Numarası
765-EMEK/ANKARA ŞUBESİ
Genç Diş Hekimliği Derneği
Hesap No : 90380368 5002
IBAN No :
TR30 0001 0007 6590 3803 6850 02