Diş Hekimliği son yıllarda birlik olma eksikliğini ne yazık ki ciddi boyutlarda hissedilmektedir. Birlik olmak yaşanılan sorunların çözümü için en temel gerekliliktir. Mesleki birlik ve beraberlik bilincine öğrencilik yıllarında erişmek gelecekte mesleğimiz için büyük önem arz etmektedir. Öğrencilik yıllarında meslektaşlarımızı bir araya getirebilecek bağımsız bir yapının bulunmaması bir araya gelmemizin en büyük nedeniydi. Biz öğrenciler olarak daha büyük sorumlulukların bilincinde olmak ve birlik olmak için daha erken adımlar atmak istedik.

 

 

Sizlerde bağışlarınızla diş hekimliği öğrencilerinin birlik olmasına destek olabilirsiniz.

Genç Diş Hekimliği Derneği 
Resmi Hesap Numarası
84- Denizli şubesi
Genç Diş Hekimliği Derneği
Hesap No : 0084903803685001
IBAN No :
TR410001000084903803685001