OLAĞAN GENEL KURUL

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 11/09/2022 tarihinde saat 14.00’da dernek genel merkezinde gerçekleştirilmesine, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25/09/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle gerçekleştirilmesine, toplantının üyelere dernek resmi web sitesi üzerinden bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  • Gündem
  • Açılış ve yoklama
  • Divan heyetinin oluşturulması
  • Saygı duruşu ve İstiklal marşı
  • Seçimler
  • Öneri gelmesi halinde tüzük değişikliği görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış
Makaleye Yorum Yap