Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

KAMUOYUNA

Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihi ile birlikte görülen COVID-19 Pandemisi başlangıcı ve ardından alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurumlarının akademik eğitimlerine ara vermesi ve uzaktan eğitim dönemlerinin başlaması ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi son sınıflarda lisans eğitimlerini gören bir çok öğrenci mesleki gelecekleri anlamında kaygı duymaktadır. Kaygılar bir çok çelişkiyi de beraberinde getirmektedir.
Diğer sağlık meslek gruplarının aksine uygulamalı eğitimin en üst düzeyde olduğu diş hekimliği lisans eğitiminde, uzaktan eğitim modülleri ile birlikte birçok klinik anabilim dalında tam anlamıyla aktarım sağlanmasında güçlük çekilmektedir. Öte yandan ise pandeminin boyutunun ve gidişatının ne olacağı konusunda belirsizlik hala yerini korumaktadır. Bir taraftan yaz döneminde uygulamalı eğitimlerini tamamlanabileceği yönündeki açıklamalarda ise Kişisel Koruyucu Önlemlerin ağız içerisinde operasyonel işlemler sırasında ne kadar sağlanabileceği konusunda kaygılar yaşamaktayız. Tüm bunların yanında ise ekonomik anlamda global ölçekte yaşanan kriz ortamında, mezuniyetlerini tamamlayarak meslek yaşantılarına başlamak isteyen ve biran önce mesleklerini icra edip hekim statülerine kavuşmak isteyen öğrencilerin iç seslerine de kulak verilmelidir.

Yükseköğretim Kurulu’nun Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencileri için sağlık birimlerinde uygulamalı eğitimlerini tamamlayabilecekleri ifade edilmiş (Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencilerinin de sağlık birimleri ve serbest eczanelerde) yalnız bu konu tam anlamıyla detaylandırılamamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları Konseyi Eğitim Alt Komisyonu da sürecin sonunda nitelikli eğitimin yapılması adına açıklamalarda bulunmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliğinde Eğitim ve İnsangücü Planlaması Komisyonu ‘nun yapmış olduğu çalışmaların açıklamaları henüz yayınlanmamıştır. Tüm bu açıklamalar ve çalışmalar nezdinde Üniversitelerimizin ve Fakültelerimizin Yönetimleri ile birlikte kendilerine ve ekollerine özgün eğitim anlayışları, ilin beşeri, sosyal stratejik ve pandemik şartları göz önüne alınarak son sınıf öğrencilerinin nitelikli eğitimleri ile ve de eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket edeceklerinden kuşkumuz yoktur.
Tüm bunların yanında sizlere; öğrenci arkadaşlarımıza, hocalarımıza, gelecekte meslektaşlarımız kardeşlerimize hatırlatmak istediğimiz Diş Hekimliği Andımızda;

“Diş hekimliği Mesleği Üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı bütün insanlık hizmetine adayacağıma açıkça söz veriyorum. Hocalarıma karşı beslediğim saygı ve borçluluğumu sürdüreceğim. Mesleğimin gereklerini vicdanım ve onurumla yerine getireceğim. Hastanın sağlığı baş kaygım olacaktır. Kendini bana emanet eden hastaların sırlarını saklayacağım. Diş hekimliği mesleğinin şerefini, yüksek geleneğini sürdüreceğim. Meslektaşlarım, kardeşlerim olacaktır. Din, ırk, parti ve toplumsal sınıf kaygılarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim. İnsan Hayatına, ana karnına düştüğü andan başlayarak kesinlikle saygı göstereceğim. Baskı altında bile olsa diş hekimliği bilgilerimi insanlık yasalarına karşı kullanmayı kabul etmeyeceğim. Yukarıda saydığım ve üzerime aldığım görevleri yapmaya, açıkça ve özgürlükle ….” işte bu vakur ve gururla o son iki kelimeyi söylemek istediğimiz noktada geleceğe umutla bakmak istiyoruz.

 

Fakat biliyoruz! Bizi artık çok daha farklı bir dünya bekliyor. Mezuniyet sonrası Sürekli Diş Hekimliği Eğitimlerinin önemi belki de işte bu dönemle birlikte anlaşıldı. Her anımızda sosyal medyadan, internet sitelerinden, yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim modüllerinden; eğitimin her an her yerde güncellenmesi gerektiği, tanı tedavi, enfeksiyondan korunma protokolleri, dental cihazların ar-ge süreçleri… bizi çok hızlı olacak dijital entegre bu süreçte, Üniversitelerimizin Sürekli Eğitim Merkezleri, Bilimsel Dernekler, Meslek Örgütü Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi çalışmaları ve daha fazlası ile hazırlanmamız gerekmektedir.
Sonuç olarak Genç Diş Hekimliği Derneği kuruluş amacı ile birlikte gelecekteki meslektaşlarımızın sesini sizlere duyurmak ve bu belirsiz ortamda kaygılarımızın giderilmesi ve en kısa sürede açıklama yapılması konusundaki görüşlerimizi sizlere ve kamuoyuna duyururuz.
01/05/2020
GENÇ DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Dağıtım:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Yükseköğretim Kurulu

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi

Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlıkları

Türk Dişhekimleri Birliği

Diş Hekimliği Bilimsel Dernekleri

GENÇ-DİŞ-HEKİMLİĞİ-DERNEĞİ-KAMUOYUNA-DUYURU

Makaleye Yorum Yap