Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

 

 

TARİHÇE

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.Fakülte; Oral Diagnoz ve Radyoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Endodonti, Pedodonti ve Ortodonti Anabilim Dallarından oluşmaktadır.Klinik hizmetler Kırıkkale ve çevre illere verilmektedir. Araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

Fakültede eğitim 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. Fakülteyi başarı ile bitiren öğrenciler, “yüksek lisans diplomalı” Diş Hekimi ünvanı kazanırlar. Mezunlar, klinisyen olarak özel kliniklerinde, eğitim ve araştırmacı olarak eğitim-öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarında; yönetici olarak Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı birimlerde görev alabilirler. 2011 yılı sonu itibariyle bütün Klinik Diş Hekimliği Bölümlerinde doktora eğitimi verilmektedir.

 

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Öğretim üyesi Dr. Zuhal Kazak Şahin’dir. 10.06.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademik yapısının değiştirilmesi üzerine anabilim dalının adı Temel Bilimler Bölümü Temel Tıp Bilimleri olarak düzenlenmiştir.

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 2002 yılında kurulmuş, 2004 yılında hasta kabulüne başlamıştır. 2007-2008 eğitim öğretim yılında ise yüksek lisans eğitimi başlamıştır. Anabilim Dalımızda 2 Doçent, 3 araştırma görevlisi olmak üzere 5 akademik personel ve 2 röntgen teknisyeni görev yapmaktadır.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, diş hekimliği hizmetleri yanında ileri bilgi ve uzmanlık isteyen konularda da oldukça deneyimli ve eğitimli hekim kadrosu ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde kullanılan cihazların “son teknoloji” ürünü olmasına azami dikkat gösterilmektedir. En gelişmiş ürünler kullanılarak hastalarımıza tedavi alternatifleri sunulmaktadır. Radyolojik muayenelerde bütünüyle “dijital radyografilerin” kullanıldığı kliniklerimizde hastalara ait “Dosya Numarası” sayesinde radyoloji arşivine rahatlıkla her bir ünitten ulaşılabilmektedir. Radyografiler üzerinde analizler ve planlamalar dijital olarak yapılabilmektedir. Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin iç içe verildiği ve bunların araştırmalarla desteklendiği fakültemizde hem çalışanlarımızın, hem hastalarımızın hem de öğrencilerimizin hep birlikte mutlulukla, sağlıkla, huzurla ve esenlikle bulunmaları bizim en büyük temennimizdir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Anabilim Dalımız Prof.Dr. H.Hakan TÜZ ve Prof.Dr. Umut TEKİN  tarafından 2004 yılında kurulmuş ve klinik hizmetlerine başlamıştır.
Sürekli büyüyen ve gelişen akademik kadrosu ile şu anda 5 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi, 3 hemşire ve 1 klinik personeli ile hizmete devam etmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Oral ve Maksilofasiyal Cerrahi) Nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi) diş hekimliği mezuniyeti sonrasında bir uzmanlık dalı olup estetik ve fonksiyonel olarak başın, yüzün, ağız, dişlerin ve dişetlerini  ilgilendiren hastalıklar, travmalar ve deformitelerin tedavisini yapan  bilim dalıdır.

Dişhekimliğinin uzmanlık dalı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, oral ve maksillofasiyal bölgeyi (çene- yüz bölgesi)  ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların, defektlerin yumuşak- sert doku onarımlarını estetik ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlar.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinin (Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi) kapsamı  ve kliniğimiz bünyesinde yapılan işlemler genel hatlarıyla şöyledir:

Poliklinik hizmetleri:

Diş çekimleri

Lokal ameliyathane hizmetleri:

Gömülü 20 yaş çekimleri

Dental implant ve ilgili cerahi işlemler (sinüs yükseltme, alveol kret split, serbest ve saplı bağ doku grefti vb.)

Minör (küçük) rekonstrüksiyon (Çenelerde olşan defektlerin tamiri)

Çenelerdeki minör (küçük) kist ve tümörlerin cerrahi tedavileri

Apikal rezeksiyon (kök ucu cerrahisi)

Preprotetik cerrahi (protez öncesi cerrahi)

Çeşitli Ağız ve çevre yumuşak dokuların cerrahileri

Genel ameliyat ile yapılan hizmetler:

Kazalar sonunda çene-yüzde bölgesinde oluşan kırıkların ve hasarın düzeltilmesi

Cene-yüz bölgesindeki kist ve tümör cerrahi tedavileri

Vücudun başka bir kısmından alınan canlı dokular ile defektlerin tamiri

Çene ekleminin (temporomandibular eklem) her türlü hastalıklarının teşhisi ve tedavisi

Yanlış büyümüş çenelerin ameliyatla düzeltilmesi (ortognatik cerrahi)

Distraksiyon osteogenezisi ile çenelerin uzatılması

Bebeklerde ve çocuklarda dudak – damak yarığının onarımı

Dişlerin implant ile replasmanı (zigoma implantları)

Her tipte yüz ağrısının teşhis ve tedavisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi (Oral and Maksillofasiyal Cerrahi) Eğitimi

Ağız,diş ve çene cerrahı (ADÇC); uzmanlığını ağız,yüz ve çene hastalıkları ve cerrahisi üzerine yapan diş hekimidir. Beş yıllık dişhekimliği eğitiminden sonra ADÇC asistanı 4 veya 6 yıl boyunca hastane/fakülte ortamında yüzün, ağzın ve çenelerin yumuşak ve sert dokularına yönelik geniş çaplı prosedürlerini öğrenir.

Uzmanlık süresinde tıp fakültelerinde, KBB, plastik cerrahi, genel anestezi ve acil tıp dallarında 1 yıla yakın süre boyunca  rotasyon yapılır.  Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlığı benzersiz olmakla birlikte diğer tıp branşları ve dişhekimliği uzmanlık branşları ile hasta tedavilerinde ortak çalışmaktadır.

Gelişmesinde diş hekimlerin ön ayak olduğu 20. yy. başlarında oral cerrahi olarak adlandırılmaktaydı. Oral cerrahi alanında çalışan cerrahların yeteneğinin artması ve teknolojik gelişmelerin sağladığı ilerleme ve 100 yıllık gelişme süresi içerisinde ağız cerrahların ilgi alanları komşu anatomik sahaları da kapsamaya başladı. 1980’lerin başında branşın ismi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi olarak değiştirildi. Böylece 80’li yılların başında konan yeni branş ismi oral cerrahinin yetersiz olduğu ve uygulanan cerrahi işlemler ile branşın kapsamı açısından tamamıyla prosedürlerin birer yansıması olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. OMC İngiltere’de 1994 yılında 9. cerrahi uzmanlık dalı olarak dahil edilmiştir. Avrupa Birliği Yasaları oral ve maksillo-fasiyal cerrahiyi, diş hekimliği tabanlı olması nedeniyle, diğer cerrahi branşlardan ayrılmıştır.

 

Restoratif Diş Tedavisi

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Anabilim Dalımız Prof.Dr.Ç.Türksel DÜLGERGİL tarafından 2004 yılında kurulmuş ve klinik hizmetlerine başlamıştır.
Sürekli büyüyen ve gelişen akademik kadrosu ile şu anda 2 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile hizmete devam etmektedir.

 

Dişlerdeki şekil, konum veya renk bozuklukları fonksiyon ve fonasyonda olduğu kadar, estetik açıdan da önemlidir. Gülümsediğimiz zaman yüzümüzün önemli bir bölümünü oluşturan dişler, güzel bir görünüme sahip olmamızda oldukça önemli bir paya sahiptir. Estetik değeri olduğu kadar genel sağlık üzerinde de etkisi olan diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, gerekli tedavilerin uygulanması ve böylece toplumun yaşam kalitesinin artırılması temel amacımızdır.

Anabilim Dalımızda  “Koruyucu Diş Hekimliği” faaliyetleri de temel sağlık hizmetinin yanında önem arzetmekte ve eğitim-öğretim sistematiği buna göre şekillendirilmektedir. İl merkezinde ve diğer illerde Ana-çocuk Sağlığı Merkezleri’nde yapılan koruyucu uygulamalar ve ilköğretim düzeyinde ise flor jel uygulamaları sistemli bir şekilde devam etmektedir. Bu uygulamalar “Toplum Ağız-Diş Sağlığı” dersi çatısı altında eğitim-öğretim müfredatında da 1. sınıftan 5. sınıfa kadar teorik ve pratik olarak yer almaktadır. Ayrıca “özel bakım gerektiren bireylerde diş hekimliği” uygulamaları da multidisipliner olarak sürdürülmektedir.

 

Endodonti

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Anabilim Dalımız Prof.Dr. Ali ERDEMİR 2004 tarafından yılında kurulmuş ve klinik hizmetlerine başlamıştır.
Sürekli büyüyen ve gelişen akademik kadrosu ile şu anda 2 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi ile hizmete devam etmektedir.

 

Endodonti; insan dişinin morfolojisi, fizyolojisi, patolojisi ve özellikle de pulpa (diş özü), diş kökü ve kök ucunu saran dokularla ilgilenen diş hekimliği dalıdır.

Endodontinin çalışma alanı, diş pulpası, diş kökü ve kökü saran dokuların biyolojisini ve bu dokuları etkileyen hastalıkların ve yaralanma-ların etyolojilerini, teşhislerini ve tedavilerini içerir.

Endodonti kliniğinde pulpa ve periapikal kaynaklı ağrıların tedavisi, pulpa kaplaması ve amputasyonu gibi vital pulpa tedavileri, kök kanal tedavisi, pulpa kaynaklı patolojik dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, avulse (yerinden çıkan) dişlerin replantasyonu (yerine konması), renklenmiş diş mine ve dentin dokularının ağartılması ve kök kanal boşluğunu içeren koronal restorasyonlarla ilişkili post ve/veya core restorasyonu gibi tedavi işlemleri yapılmaktadır.

 

Ortodonti

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Sürekli büyüyen ve gelişen akademik kadrosu ile günümüzde de hizmetlerine  devam etmektedir

 

Pedodonti

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Anabilim Dalımız Prof.Dr. Aylin AKBAY OBA 2004 tarafından yılında kurulmuş ve klinik hizmetlerine başlamıştır.
Sürekli büyüyen ve gelişen akademik kadrosu ile şu anda 3 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile hizmete devam etmektedir.

 

Periodontoloji 

Anabilim dalımız 2004 yılında faaliyete geçmiştir. Anabilim dalımız 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 8 araştırma görevlisi ve 2 doktora öğrencisi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Protetik Diş Tedavisi

Diş Hekimliği Fakültesi 2002 yılında, Anabilim Dalımız ise Prof.Dr. Saadet ATSÜ tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Fakültemiz 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Şu anda 6 öğretim üyesi, 8 araştırma görevlisi, 3 hemşire ve 1 klinik personeli ile hizmete devam etmektedir.

 

İletişim

  • Adres:Yenişehir Mahallesi Çelebi Sokak No:1 YAHŞİHAN / KIRIKKALE
  • Telefon: (318) 2244927
  • Faks: (318) 2250685
  • Santral: (318) 2244913
  • Öğrenci İşleri: 444 99 71 444 99 71 444 99 71 444 99 71
  • E-Posta : [email protected]

 

 

Makaleye Yorum Yap