Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon-Vizyon

Misyonumuz      : Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans ve lisansüstü eğitimi ile donanımlı Diş Hekimleri ve Uzman Diş Hekimleri yetiştirmek, araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmak ve ağız-diş sağlığı konusunda topluma yararlı faaliyetler yapmaktır. Hastalarımızın beklentilerini; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

  • Evrensel ahlaki ve etik değerleri taşıyan, Akademik değerlere bağlı,
  • Bilgiye ulaşmayı bilen ve mezuniyet sonrası hayat boyu devam eden öğrenme, sorgulama prensibine sahip,
  • Güncel gelişmeleri takip eden, sorumluluk sahibi, insani değerlere sahip nitelikli Diş Hekimi / Akademisyen yetiştirmek.

 

Vizyonumuz        : Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini Türkiye’de ve dünyada saygın bir kurum haline getirmek, eğitimin en iyisini veren, hizmetin en kalitelisini sunan, her türlü teknolojiyi kullanan, araştıran ve sorgulayan, bilim dünyasına ve insanlığa katkıda bulunan uluslararası bir fakülte oluşturmaktır. Hastane hizmetlerinde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktır.

  • Çalışan, Öğrenci ve Hasta memnuniyetine önem veren,
  • Yeni bilgileri takip eden ve uygulayan Akademik kadroyu kurabilmek,
  • Eğitim ve Meslek ile ilgili gelişmeleri takip eden ve uygulayabilen,
  • Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunan bir kurum olabilmek.

 

Tarihçe

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ VE TANITIMI  

      Fakültemiz  Milli Eğitim Bakanlığının 28.03.1983 gün ve 2809 sayılı Kanun’la Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkındaki ek 30.Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun  24 Mayıs 2012 tarihli toplantısında alınan karar ile 2012/3243 sayılı kararname ile 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.

        Sürekli yenilenerek ve katlanarak büyüyen bilim ve teknolojik yaratıcılığın ve keşiflerin son derece önemli olduğu günümüzde ulusal arenadaki konumumuzu belirleyecek olan bilim adamlarımızdır. Lisans eğitimin ve özellikle de Ağız boşluğunun ve Diş Sağlığının korunması  eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim adamları yetiştirmektir. Bu noktadan hareketle Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

”Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerimizin Akademik, idari ve diğer elemanlarımızın katkıları ile kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime maksimum katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.”

  • Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemek,
  • Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak,
  • Fakülte olarak da en iyi şekilde öğrencilere hizmet vermek gayreti içerisinde olmak,

 

Bize Ulaşın

Makaleye Yorum Yap