İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite hangi ilde bulunuyor?

İSTANBUL

 

Üniversite statüsü nedir? (Devlet – Vakıf)

Vakıf üniversitesi

 

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?

İstanbul çoğunluğun da bildiği gibi metropol bir şehirdir. Bu yüzden kültürel turistik açıdan oldukça zengin ögeler bulundurur.

 

Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?

İstanbul Tren, tramvay,metro,vapur ,şehir içi otobüs hatları gibi birçok ulaşım imanı sağlar

 

Şehrin konaklama olanakları nasıl?

Çeşitli öğrenci yurtları veya konutlarca zengin İstanbulda konaklama olanağı geniştir .

 

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?

Fakülte Onur,Üstün başarı,tevik, kurucu vakıf bursu gibi birçok burs olanağı sağlar. https://aday.aydin.edu.tr/burs-imkanlari/ link üzerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?

İstanbul Aydın Üniversitesi, aralarında dünyanın en köklü ve başarılı üniversitelerinin de bulunduğu 450 üniversiteyle ikili iş birliği anlaşmalarına sahip. Erasmus, Mevlâna ve Farabi gibi değişim programlarının başarıyla uygulandığı üniversite ayrıca, bağlı olduğu Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve mezunlarına verdiği Diploma Eki sayesinde öğrencilerine tüm dünyada geçerli bir lisans diploması veriyor.

 

Üniversitenin kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?

Okulumuz üç katlı içinde atölyesi bulunan bir kütüphaneye sahiptir.

 

Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Diş hekimliği fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?

 

Okuldaki yemek imkanları nasıldır?

Okulun içinde çeşitli kafe ve restaurantlar bulunmaktadır.

 

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır? 

Üniversitenin diş hekimliği fakültesi sefaköy kampüsündedir.

 

Fakültenin web sitesi nedir?

https://www.aydin.edu.tr/

 

Fakülteniz ne zaman kurulmuştur?

2003 yılında kurulmuştur.

 

Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?

Fakülte içinde düzenlenen ve fakültelerarası çeşitli seminer kongre ve webinarlarla akademik anlamda gelişip sosyal etkinliklerde yer alarak kendinizi geliştirebilirsiniz.

 

Fakültede hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?

 

Fakültenin eğitim dili nedir?

Türkçe

 

Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?

Evet

 

Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır?

Fakülte ile dentaydın hastanesi birbirine çok yakın yürüme mesafesindedir.

 

Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?: 

İlk üç sene genelde fakülte binasıdaki labarotuvar alanlarında daha sonra hastane veya yine fakülte içinde blunan prekliniklerde bulunan dersliklerde eğitim alınmaktadır.

 

Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?: 

Evet

 

Fakülte ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?: 

 

Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?:  

Ortalama 120 kişi

 

Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Hibrit eğitim sistemi

 

Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır?: 

Web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?: 

Eylül sonu ekim başı gibi başlayan eğitim temmuzda sona ermektedir

 

Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır?

Hijyenik, geniş alanlı, teknolojik aletlerle donatılmış laboratuvar koşulları eğitimi destekleyecek niteliktedir.

 

Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?

Dönemlik ve yıllık dersler olarak ikiye ayrılmıştır ve not sistemi iki ders grubu için farklıdır. Web sitesinden ayrıntılı öğrenebilirsiniz

 

Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…:

Akademik kadrosu, laboratuvar koşulları sosyal faaliyetleri ve kampüs yaşamı için yeterli ve mutlu edicidir.

 

Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?

 

Fakültenizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı?

Haftada iki saat okula gidip pratik derslerimizi aldık. Onun dışında zorunlu kapanma dönemlerinde online sistem üzerinden devam ettik.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı?

Teorik eğitimlere online olarak devam ettik.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldır?

Quiz vize ve take home exam şeklinde çeşitli ölçme değerlendirme yollarıyla sağlanmaktadır.

 

Makaleye Yorum Yap