Doğan AYDENİZ
Üniversite Temsilcisi
Begüm GÜMÜŞ
Basın Yayın Komisyonu Sorumlusu
Ahmet GÜRKAN
Öğrenci Sorunları Komisyonu Sorumlusu
Karahan EĞRİOĞLU
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sorumlusu
Fevzican HATİNOĞLU
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Sorumlusu
All Furkan CANATAN
Eğitim Kongre Ve Konferans Çalışmaları Sorumlusu