Eda Nur MİRBEY
Üniversite Temsilcisi
Zeynep YILDIZ
Temsilci Yardımcısı
Kader ÇİNTAN
Temsilci Yardımcısı
Zeynep ÖZDİL
Basın Yayın Komisyonu Sorumlusu
Yiğit GÜREL
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Sorumlusu
Melih BÜYÜKOĞLAN
Eğitim Kongre Ve Konferans Çalışmaları Sorumlusu