Suna KIZILTAŞ
Üniversite Temsilcisi
Ela HARBELİOĞLU
Temsilci Yardımcısı
Şevval ALTIN
Temsilci Yardımcısı
Beyza Nur ÖZTÜRK
Basın Yayın Komisyonu Sorumlusu
Yusuf İLHAN
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Sorumlusu
Seray ÖZTİMUR
Eğitim Kongre Ve Konferans Çalışmaları Sorumlusu