Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Üniversite hangi ilde bulunuyor?

Lefke /KKTC

Üniversite statüsü nedir?

Vakıf

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?

Lefke adının nereden geldiği ile ilgili birçok varsayım olsada, en güçlüsü, M.Ö  300 senesinde Ptolome hanedanı (Mısır) bir kralın oğlu prens Lefkon’a bu bölgede bir şehir kurması için düğün hediyesi  olarak  verildiği ve bu bölgeye ‘’Lefkon’’ zamanla “Lefke” adı verildiğidir. Lefke’de yer alan kültürel ve tarihsel mirasın tanığı, çok sayıdaki tarihi yer, Lefke’ye, tarihi bir Kasaba özelliğini yüklemektedir.Özellikle, Lefke Kasabası içerisinde yer alan Venedik, Osmanlı, ve İngiliz Dönemi mimari yapılarının yaratmış olduğu  zenginlik fazlasıyla etkileyici ve görülmeye değerdir. Antik Soli Harabeleri gezebilir, Kıbrısta bilinen tek Pers eseri Vuni Sarayı’nından güneşin batışını izleyebilir ve  Kıbrıs adasına adını veren eski bakır maden ocaklarını görebilirsiniz. Kıbrıs’taki şehir krallıklarından biri olan  Soli Antik şehrindeki eşsiz güzellikteki Ms.4.yy’a tarihlendirilen Kuğu Mozaiği ve 2005 yılında Soli Şehrinden çıkartılan, Guzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinde  ‘’ Soli’nin Altin yaprakları ‘’ adı ile sergilenen altın buluntular  görülmeye değerdir. Lefke’de bulunan ve ona Osmanlı kasabası hüviyeti yükleyen 41 adet  Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan konak, 3 adet camii, Osmanlı türbeleri, Osmanlı dönemine ait su kemerleri Lefke’nin Osmanlı karakterini güçlendirmektedir.

 

Şehrin ulaşım imkânları nelerdir? 

Üniversitelerin kendi otobüsleri öğrenciler tarafından en çok kullanılan ulaşım aracı olmakla birlikte; taksilerin, şehirlerarası otobüslerin kullanımı da yaygındır.

 

Şehrin konaklama olanakları nasıl? 

 Üniversite kampüsünde özel yurtlar ve üç adet KYK yurdu bulunmaktadır. Kampüs dışında ve yakın ilçelerde de toplam üç adet KYK yurtları bulunmaktadır. KKTC’deki   ev kiraları ise Türkiye’deki ev kiralarına oranla biraz daha yüksektir.

 

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkânları nelerdir? 

Bölümlere göre burs imkanları değişmekte olup, tercih bursları tanımlanabilmekte, spor bursu, kardeş bursu, asker çocuğu bursu gibi burslar da bulunmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkânları nelerdir?

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin geleneksel faaliyetleri, festivaller, çeşitli eğitici seminerler düzenlenir. Spor salonu; futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunur.

 

Üniversitenin kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?

Lefke  Avrupa Üniversitesi Kütüphanesi 1990 yılında üniversitenin kurulması ile  birlikte faaliyete başlamıştır. Üniversitenin büyüyüp gelişmesi, kütüphanede  verilen hizmetleri de etkilemiş ve kütüphanemiz 1999 yılında hizmete giren 2500m2 ‘lik alana sahip, 503 oturma kapasitesi bulunan ve bünyesinde  59.000′in üzerinde basılı ve 230.000’in
üzerinde elektronik kitap buluduran modern ve çağdaş altıyapıya sahip binasına taşınmıştır. Lefke Avrupa Üniversitesi , Ertuğrul Apakan Kütüphanesi Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiştir.  Kütüphanede açık raf sistemi kullanılmaktadır. Günlük 20’nin üzerinde günlük  gazete  mevcuttur.

 

Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Diş hekimliği fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?

Üniversitemizde eğlenceli kulüp dalları bulunmaktadır. Bunun yanında Diş Hekimliği Klubü ve Genç Diş Hekimliği Derneği faaliyet göstermektedir.

Okuldaki yemek imkanları nasıldır?

Kampüs içinde ve dışında kafeteryalar vardır bunun dışında bazı KYK yurtlarının kendi yemekhaneleri vardır.

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?

Kampüs şehir merkezine on dk uzaklıktadır ve fakültemiz kampüs içinde yer almakta.

Fakültenin web sitesi nedir?

http://www.eul.edu.tr/akademik/fakulteler/dis-hekimligi-fakultesi

Fakültenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları nelerdir?

Kampüste değişik spor alanları ve sahaları bulunmakta. Bahar festivalleri, seminerler, konserler, söyleyişiler, kulüp dallarının gösterileri düzenlenir. 

Fakültede hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?

Fakültemiz 2019 da kurulduğu için henüz belli bir değişim programı yoktur.

Fakültenin eğitim dili nedir? 

Fakültede Türkçe ve İngilizce sınıflar bulunmaktadır. 

Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır? 

Akademik dönem başlamadan önce İngilizce bölümü kazananlar için yeterlilik sınavı olmaktadır, yeterlilik sağlanırsa hazırlık atlanabilmektedir.

Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır?

Fakültenin hemen yanında sağlık merkezi bulunmakta ama daha geniş sağlık olanaklarına sahip olan Cengiz Topel Hastanesi, kampüse 20 dk uzaklıktaki Yeşilyurt bölesinde bulunmaktadır.

 

 

Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?

Fakülte binası sınıfları, uygulama kliniği ve sağlık bilimleri fakültesi anatomi laboratuvarında eğitim alınmaktadır.

Hastanenin bütün bölümleri tek bir binada mı?

Üniversite hastanemiz yoktur.

Fakülte ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?

Sağlık bilimleri fakültesi ve uygulama laboratuvarları 

Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor?

Birinci sınıflar 74, ikinci sınıflar 28 üçüncü sınıflarda ise 14 öğrenci bulunuyor.

Dönem 4-5’te her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor?

Henüz o sınıflarda öğrenciler yok 🙂

Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?

Ortalama kişi başına üç öğrenci düşmektedir.

Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Fakültemizde entegre eğitim sistemi geçerlidir.

Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır?

Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olarak farklı iki dalda farklı komite başlıkları adı altında ders görmekteyiz. Ders içerikleri hocaların tercihine göre düzenleniyor.

Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? 

Preklinik, fantom, entegre laboratuvarları bulunmaktadır.

Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?

Teorik derslerde dönemin ilk komiteleri %40 son yani ikinci komiteleri ise %60 olarak puanlama sistemine katılıyor. Uygulamalı dersler ise vize ve finalleri ile beraber yüzdelik katkılarına göre hesaplanıp DNO hesaplanır.

Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü:

Fakültemiz yeni kurulu olduğu için laboratuvar cihaz ve aletleri yeni ve teknolojiktir. Ayrıca öğrenci sayımız azdır bu da hocalarımızın bize daha çok zaman ayırabilmesi ve bizimle daha çok ilgilenebilmesi demektir. Yurtdışı hayaliniz varsa okulumuz İngilizce eğitim vermektedir ve mavi diploma olanağı sunmaktadır.Diğer vakıf üniversitelere göre daha ucuzdur.

 

Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?

Üniversitemiz KKTC sınırlarında bulunduğu için ulaşımı birazcık daha zor ve masraflıdır. Telefon, muhaceret gibi ek masraflar vardır. Lefke henüz tam gelişmiş bir şehir değildir bazı ihtiyaçları karşılamak biraz zor olabilir.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı?

Pratik eğitimi olan öğrenciler temkinli ve karantina uygulamalı şekilde kampüse taşındı ve eğitim almaları sağlandı.

Fakültenizde pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı?

Online derslerimiz “teams” uygulaması üzerinden yapıldı ve aksamalar yok denecek kadar azdı. Derslerin kayıtları ve ders notları “Moodle” uygulamasına yüklendi.

Fakültenizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldır?

Pandemi sürecinde sınavlarımız genel olarak ödev şeklinde oldu. Kısıtlı süre verildi ve not değerlendirmeleri de her dersin katsayısı ile orantılı olarak hesaplandı.

 

Makaleye Yorum Yap