Tarama Kategorisi

Bildiriler

KAMUOYUNA Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Covid-19 pandemisi, ülkemizde her gün artarak devam etmektedir. Sürecin belirsizliği ile birlikte uygulanacak eğitim modelinin her fakültenin kendi inisiyatifine bırakılmış olması, diş hekimliği…