İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

Üniversite hangi ilde bulunuyor?

İzmir

 

Üniversite statüsü nedir? (Devlet-Vakıf)

Devlet

 

Şehrin sosyal, kültürel, tarihi, turistik özellikleri nelerdir?

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş bir ilimizdir. İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol olması, Türkiye’nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal kültürel yapısı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ve bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur. Şehirde birçok etkinlik düzenlenmektedir. Konserler, gezi turları, sanatsal etkinlikler, spor ve daha birçok
alanda kişinin zevklerine uygun pek çok sayıda aktivite yapabilmek mümkündür.

 

Şehrin ulaşım imkanları nelerdir?

İzmir ulaşım imkanları açısından oldukça donanımlı bir şehirdir. Merkezden her ilçeye otobüsle, metroyla, tramvayla, vapurla ve özel dolmuş seferleriyle ulaşmak mümkündür. Ulaşım özellikle öğrenciler için ucuz ve kolay bir şehirdir.

 

Şehrin konaklama olanakları nasıl?

Üniversiteye yakın konumda çok fazla eşyalı veya eşyasız olarak kiralık ev bulunabilir. Evlerin fiyatları konumuna ve evin iç durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yaklaşık olarak 1000-3000 lira arasında öğrenciler için kiralık evler bulunabilir. Aynı zamanda üniversitenin konumu olan Göztepe semtinde de özel yurtlar bulunmakla birlikte hem kız hem de erkek KYK yurtları tek otobüslük mesafelerde bulunmaktadır.

 

Üniversitenin öğrencilere tanıdığı burs imkanları nelerdir?

İzmir ulaşım imkanları açısından oldukça donanımlı bir şehirdir. Merkezden her ilçeye otobüsle, metroyla, tramvayla, vapurla ve özel dolmuş seferleriyle ulaşmak mümkündür. Ulaşım özellikle öğrenciler için ucuz ve kolay bir şehirdir.

 

Üniversitenin sosyal imkanları nelerdir?

Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün aşağıda bağlantısı verilen yazıları ile ilgili üniversitelerin sosyal ve spor tesislerinden kendi personeline ve öğrencisine sağlanan şartlarda faydalanmaları sağlanmıştır.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi: 

http://www.idu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/04/Dokuz-Eyl%C3%BCl-%C3%9Cniversitesi.pdf

 

Ege Üniversitesi:

http://www.idu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/04/Ege-%C3%9Cniversitesi-Rekt%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.pdf

 

Üniversitenin kütüphane, çalışma salonu olanakları nasıldır?

Okulumuzun hem ana binasında hem de sağlık binasında kütüphane\çalışma salonu bulunmaktadır.

 

Üniversitede hangi öğrenci toplulukları bulunuyor? Diş hekimliği fakültesinde etkinlikler yapan öğrenci toplulukları hangileridir?

Mesleki topluluklar:

 

Okuldaki yemek imkanları nasıldır?

 

Okulumuzun hem ana binasında hem de sağlık binasında bulunan yemekhanelerinde hafta içi her gün saat 11.30-14.00 saatleri arasında öğle yemeği vardır. Bir günlük yemek ücreti sadece 3 TL’dir.

 

Üniversitenin şehir içindeki konumu ve fakültenin üniversite kampüsüne göre konumu nasıldır?

Üniversite konum olarak çok elverişli ulaşım koşullarına sahip Göztepe semtindedir ve ana binaya uzaklığı 5 dakika yürüme mesafesidir.

 

Fakültenin web sitesi nedir?

http://dis.idu.edu.tr/

 

Fakülteniz ne zaman kurulmuştur?

2018

 

Fakültede hangi öğrenci değişim programları uygulanmaktadır?

Fakültede Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları bulunmaktadır.

 

Fakültenin eğitim dili nedir?

Fakültenin eğitim dili Türkçe ’dir.

 

Fakültede İngilizce hazırlık dönemi var mıdır?

Fakültenin eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık yoktur.

 

Fakültenizin hastaneye göre konumu nasıldır?

Okulumuzun henüz yeni bir üniversite olduğundan hazır bir hastanesi bulunmamaktadır.

Dönemlere göre derslikler nerede bulunuyor?

Toplam 3 dönem öğrenicisi bulunan üniversitemizin tüm derslikleri sağlık bilimleri yerleşkesinde aynı binada bulunmaktadır.

 

Fakülte ve hastane dışında eğitim alırken gidilen başka bir birim bulunuyor mu?

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin laboratuvarlarından yararlanabilmekteyiz.

 

Fakültenizde her dönemde kaç öğrenci bulunuyor? 

2018 girişliler: 60+2 kişi 

2019 girişliler: 70+2 kişi

2020 girişliler: 70+2 kişi

 

Dönem 4-5’te her staj grubunda kaç öğrenci bulunuyor? 

Üniversitemizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibari ile en fazla dönem 3 öğrencileri bulunmaktadır.

 

Fakültenizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kaçtır?

20

 

Fakültesinin eğitim sistemi nasıldır? Dönemlere göre ders içerikleri nasıldır? (Entegre, PDÖ, Klasik, Hibrit): 

Diş hekimliği fakültelerinde 1964 yılı itibarıyla eğitim süresi 5 yıldır ve alınan dersler temel tıp bilimleri ve klinik bilimler olmak üzere ikiye ayrılabilir.[5] Temel tıp bilimleri; Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji, Patoloji, Biyokimya, Biyoloji ve Genetik, Mikrobiyoloji ve Farmakoloji olarak sıralanırken klinik bilimler arasında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Pedodonti, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi sayılabilir. Eğitimin ilk 3 senesinde preklinik eğitim verilmekte olup son 2 sene klinik eğitimlere başlanır. 5 sene sonunda başarılı olan kişi diş hekimi unvanını alır.

 

Fakültenizin akademik eğitim öğretim takvimi nasıldır?

Fakültemizde eğitim pratik ağırlıklı verilmektedir. Preklinik döneminde (ilk 2,5 yıl) temel tıp bilimleri ve diş hekimliğinin 8 anabilim dalının teorik ve pratik eğitimleri verilir. Pratik eğitimler fantom laboratuvarında verilir. 3.sınıfın 2.döneminden itibaren mezuniyete kadar öğrenciler pratik eğitimlerine kliniklerde hasta bakarak devam ederken bir yandan da teorik eğitimler verilir. (NORMAL ŞARTLARDA)

1.Sınıfta Alınan Dersler: Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Tıbbı Biyoloji Ve Genetik, Diş Anatomisi Ve Fizyolojisi, Maddeler Bilgisi, Diş Hekimliği Tarihi Ve Meslek Etiği, Epidemiyoloji, Davranış Bilimleri, Türk Dili, İnkılap, İngilizce

2.Sınıfta Alınan Dersler: Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Maddeler Bilgisi

3.Sınıfta Alınan Dersler: Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Farmakoloji, Ağız Diş Çene Hast. Ve Cerrahisi, Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Dental Anastezi, Ağız Mikrobiyolojisi, Çene Hareketleri ve Oklüzyon

 

Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır?

Yüz yüze eğitimin olduğu zamanlarda koşullar gayet iyiydi birçok üniversitede sınıf mevcudu belli sayılara bölünerek preklinik ve fantom laboratuvarlarını kullanırken bizim üniversitede dönem öğrencileri birlikte girebiliyordu. Pandemi koşullarında hibrit eğitime geçilirse tek seferde kaç kişi girebilir emin değilim çünkü havalandırması çok iyi değildi.

 

Fakültenizin dönemlere göre ölçme-değerlendirme sistemi nasıldır?

Yüz yüze eğitimde ölçme-değerlendirme teorik ve pratik sınavlarla yapılmaktadır.

 

Bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü…: Başta Prof. Dr. Bora Bağış olmak üzere donanımlı bir eğitim kadrosuna sahip olması. İzmir gibi birçok artısı olan bir şehirde ve şehrin merkezinde bulunması. Yine aynı zamanda donanımlı bir preklinik ve fantom laboratuvarlarının bulunması.

 

Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdir?

Üniversitenin yapım aşamasının devam ettiği kampüsünün olduğunu belirtmekle birlikte kuruluşu yani 2016’dan beri kampüsü bulunmamaktadır. 2019’da yapımı tamamlanan sağlık bilimleri binası birlikte sadece 2 adet binadan oluşmaktadır. Parantez açmak gerekirse verilen eğitim kampüsün büyüklüğü ile bir orantısı yoktur, eğitim-öğretim kadrosuyla ilgilidir. Bir de okulun tıp fakültesi için afiliye anlaşması yaptığı bir devlet hastanesi varken diş hekimliği fakültesi için anlaşmış olduğu bir klinik veya hastane yoktur. Ne zaman anlaşılacağı konusu hala muammadır.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı?

Dönem 1 ve 2’lere aktif bir pratik eğitim verilmemekle birlikte sadece dönem 3’lere pratik ders yapıldığı bilgisi mevcut.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı?

Teorik derslerimiz pandemi sürecinde, normal süreçte sürdüğü verimi ile aynen devam emiş olup derslerin kaydının alınması sonradan izleme şansı da yarattığı için iyi bile oldu denebilir.

 

Fakültenizde pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme sistemi nasıldır?

1.sınıflar için daha çok ödev ağırlıklı 2 ve 3.sınıflar içinse hem ödev hem online sınav şeklinde bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Makaleye Yorum Yap