Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Antalya Bilim Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumu kararının Cumhurbaşkanlığı makamınca 1157 sayı 24.06.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulmuş olup 2020-2021 eğitim yılında eğitim-öğretim hayatına başlaması planlanmaktadır. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimi ilk 3 yıl klinik öncesi temel eğitim, 4.yıldan itibaren ise ağırlıklı olarak klinik eğitim olmak üzere toplam 5 yıldır.  Klinik öncesi teorik eğitim, temel tıp eğitimi ve diş hekimliği mesleki teorik dersleri yanında Pratik laboratuvar eğitimlerini kapsamaktadır. Fakültemizde her pratik ders için ayrı bir laboratuvar mevcut olup her türlü teknolojik ve fiziki imkanla donatılmıştır. Fantom laboratuvarımızda her öğrencinin hizmetine tek bir fantom maketi sunulmuştur, böylece öğrencinin pratik tecrübesi klinik öncesi maksimum düzeye çıkartılarak kliniğe hazır hale gelmesi amaçlanmaktadır.  Öğrenciler, 4. Ve 5. Sınıflarda ise  klinik eğitimlerini  her anabilimdalında staj sistemine uygun olarak, öğretim üyeleri ve asistanların önderliğinde, dental mikroskop,rotary system, cad/cam sistemi gibi dünya standartlarındaki teknolojik alt yapıya sahip kliniklerde tamamlayarak, donanımlı birer diş hekimi olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Çağdaş gelişmelere paralel olarak öğrenci odaklı,   her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, Üniversitesinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş fakülte düzeyini yakalayan Antalya Bilim Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özellikle önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta ve ev sahipliği yapmaktadır.

Diş hekimliği fakültesinden mezun öğrenciler muayenehane veya kliniklerde serbest hekim statüsünde çalışabilecekleri gibi Saglık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Saglığı Merkezlerinde de çalışabilmektedirler. Diş hekimliği uzmanlık sınavı (DUS) a katılarak, aldıkları puan doğrultusunda sekiz anabilim dalından birinde uzmanlık eğitimi alabilmektedirler.

 

AKADEMİK KADRO

 • Deniz YANIK

  Dr. Öğr. Üyesi Deniz YANIK

  Endodonti Anabilim Dalı

 • Burak KALE

  Dr. Öğr. Üyesi Burak KALE

  Ortodonti Anabilim Dalı

 • R. Gözde KIRZIOĞLU ERCAN

  Dr. Öğr. Üyesi R. Gözde KIRZIOĞLU ERCAN

  Pedodonti Anabilim Dalı

 • Ünsun YAĞCI

  Dr. Öğr. Üyesi Ünsun YAĞCI

  Protetik Diş Tedavileri Anabilim Dalı

 • Mustan Barış SİVRİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mustan Barış SİVRİ

  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Makaleye Yorum Yap