7 Nisan Dünya Sağlık Günü Sağlık Öğrencileri Kuruluşlarının Ortak Bildirisi

7 Nisan Dünya Sağlık Günü Sağlık Öğrencileri Kuruluşlarının Ortak Bildirisi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmama durumu değil; aynı zamanda fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik hali durumudur. Bu tanıma göre bireyin sağlığının korunması için farklı sağlık meslek gruplarının interdisipliner bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bu sebeple 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün önemine binaen farklı sağlık meslek öğrenci kuruluşları olarak  işbirliğinin önemini ifade etmek ve görüşlerimizi sizlere sunmak adına bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de gündemi olan COVID-19 Pandemisi, genel olarak bireylerin sağlık hakkının ve sağlık çalışanlarının etkin ve profesyonel bir şekilde çalışmasının önemini tüm dünyaya tekrar fark ettirmiştir. Bu salgından kurtulmanın en önemli yolu, diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi, tüm sağlık birimlerinin ve sağlık çalışanlarının iş birliği içerisinde çalıştığı nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilmektir.

Nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilmek için bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal durumunu bir bütün halinde ele alan, multidisipliner bir anlayış benimsenmelidir. Geleceğin sağlık profesyonelleri olarak bu anlayışın profesyonel hayata adım atmadan çok daha önce kazanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Birlikte hareket etmemiz geleceğin profesyonelleri olan bizlerin arasındaki bağı kuvvetlendirecek ve böylece bireylere sunulacak sağlık hizmetinin kalitesini arttıracak ve kapsamını genişletecektir.

Tüm disiplinler olarak, aldığımız eğitimler sonucunda ülkemizin farklı bölgelerinde ideal ve sürdürülebilir bir çalışma ortamında hizmet vermek en büyük gayemizdir. Fakat var olan eğitim sistemlerinde sürdürülebilir bir müfredatın olmaması ve şeffaf bir anlayış içerisinde toplum odaklı bir eğitim modelinin oluşturulamaması gibi önemli sorunların uzun vadede sağlık hizmetleri kalitesini olumsuz etkileme ihtimali bizleri endişelendirmektedir.  Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kontrolsüzce artan kontenjan ve fakülte sayıları, biz geleceğin sağlık personellerini oldukça kaygılandırmaktadır. Bu kaygının temel sebebi sunulan eğitim olanaklarının, artan öğrenci sayısının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde genişletilememesidir. Ülkemizde yaşanan bütün problemlere çözüm üretebilmek adına sorunların ne olduğunu kavramak ve sorunları ifade etmek büyük önem taşımaktadır. Öncelikle gündemde büyük ölçüde yer alan ve pek çok sağlık personelinin vefatına sebep olan sağlıkta şiddet problemin ivedilikle çözülmelidir. Bu konuda atılacak en önemli adımlardan bir tanesi “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden en hızlı şekilde geçmesidir. Sağlık Politikaları üzerinde yapılan değişikler, en çok sistemin içerisinde yer alacak biz geleceğin sağlıkçılarını etkilemektedir. 

Bizler görev bilinci yüksek gençler olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz. Farkındayız ki yıllardır süre gelen bu kemikleşmiş sorunları ancak dinamik, küresel vizyon sahibi, düşünen genç beyinler çözebilir. Gençliğimizden gelen cesaretimiz, dinamizmimiz ile yeni şeyler deneme merakımız, üniversite sıralarından başlayıp kliniklerimize taşınacak ve ülkemizdeki mevcut sistemin gelişimini dünya standartlarına ulaşacak şekilde ivmelendirecektir Bu açıdan sağlık politikalarının belirlenmesinde ve oluşturulmasında bizlerin de katkı sunması en kapsayıcı ve en ideal karar alma mekanizmasının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Tüm bunların ışığında elimizdeki gücümüz ve özgüvenimizle ülkemizdeki sağlık hizmetinin kalitesini en yüksek seviyede tutmak, nitelikli sağlık hizmetini yurdun her bir yanında ulaşılabilir kılmak, uluslararası düzeyde imrenilecek sağlık eğitim standartlarını yakalamak ve başarılı bir sağlık politikası üretmek bizlerin en önemli misyonları olacaktır.

Sağlık hakkı, bireyin en temel haklarından biridir. Bireyin bu hakkının sonuna kadar korunması yolunda birlik ve beraberliğimizin ülkemizde ve dünyada fark yaratacağı güzel günler görme umuduyla, tüm sağlık camiasının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Öğrenci Hemşireler Derneği

Anadolu Ebeler Derneği Ebelik Öğrencileri Komisyonu

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Genç Diş Hekimliği Derneği

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu

 

 

Yorumları Göster (1)